Help de kinderen

Slechts 1800 kilometer hier vandaan leven duizenden kinderen, jonge mensen en ouderen met angst voor de onzichtbare ziekmakende straling als gevolg van de Tsjernobyl ramp.

In de door radioactiviteit besmette gebieden is vooral bij kinderen door aantasting van het immuunsysteem een sterke stijging van een groot scala aan ziektes waarneembaar zoals leukemie, nier-, lever-, darm- en maagkanker.

De armoede is groot: er is amper geld voor de eerste levensbehoeften, laat staan voor medicijnen.

Wij van Stichting Kinderhulp Tsjernobyl willen hulp bieden aan hen en vooral de kinderen die moeten opgroeien in armoede en onzekerheid.

Nieuwsbrief 2017 - nr. 1

Andre en Christine 2017 is al weer een stuk onderweg. In de afgelopen maanden is er hard gewerkt door alle vrijwilligers. De inpakkers, oud papierophalers, transportvoorbereiders zijn trouw aan dit werk. Dat is zo bijzonder! We hebben over het werk van de stichting verteld aan de kinderen in de Vrije Evangelische Gemeente te Hilversum. En nu mogen we weer een reis maken om het werk in Wit Rusland te bekijken. Lees de volledige nieuwsbrief hier.

"Dank voor jullie gebeden, inzet en gaven en wij weten dat de HEERE met ons is."

In Hem verbonden,
André en Christine Boele